Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6746 7945 500
Reposted fromanananana anananana vialadylena ladylena
alexandrious
Reposted fromshakeme shakeme viaviajero viajero
alexandrious
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
1505142_553371261423530_1601036343_n.jpg (497×573)
Reposted fromweheartit weheartit vialadylena ladylena
alexandrious
alexandrious
Kiedyś będzie inaczej. A teraz jest jak jest.
— sopockie złote myśli, dwa wina później.
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
6616 8085

Photo

alexandrious
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
alexandrious

W sumie nie jest źle no bo cóż
Ręce sprawne mam i parę nóg

Głowa kręci się szyja też

Powoli przesuwam się 


— M. Rodowicz
alexandrious
Za każdym razem, kiedy skłania się dziecko do ignorowania lub potępiania któregokolwiek z biologicznych rodziców, powstaje wielkie ryzyko rozwijania się u dziecka niskiego poczucia własnej wartości.
Jak możesz powiedzieć: 'Jestem dobry', jeśli myślisz, że wywodzisz się ze złego pnia?
— Virginia Satir – "Rodzina. Tu powstaje człowiek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
alexandrious
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek (Tango)
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie vialadylena ladylena
alexandrious
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vianiefajna niefajna
alexandrious
3103 31a4 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
alexandrious
6101 7292
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alexandrious
Mam w sobie uczucia, których nie chcę mieć.
— Margaret - Nie chce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alexandrious
Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alexandrious
5357 8d31
alexandrious
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaviajero viajero
alexandrious
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaspecialneeds specialneeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl