Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
alexandrious
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait
alexandrious
0539 4910 420
Reposted fromagatiszka agatiszka viaheavencanwait heavencanwait
alexandrious
8912 b3fa 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
alexandrious
2740 3d9a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
alexandrious
4129 da0c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
alexandrious
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
alexandrious
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
alexandrious
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
alexandrious
7394 7a98 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
alexandrious
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
alexandrious
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
alexandrious
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
2719 1196 420
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaskatrix skatrix
alexandrious
0523 a2bb 420
Reposted fromKatSoul KatSoul viaskatrix skatrix
alexandrious
2068 2baa 420
Reposted fromskatrix skatrix
alexandrious
2567 1484 420
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaskatrix skatrix
alexandrious
6009 8f70 420
Reposted fromskatrix skatrix
alexandrious
8092 6ad7 420
Reposted fromskatrix skatrix
alexandrious
8187 5e19 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskatrix skatrix
alexandrious
6443 db25 420
Reposted fromskatrix skatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl